Om oss

Arbetsintegrerande tjänster

En professionell mediabyrå
i Karlstad

– Sedan år 2011
Välkommen till 
- Kooperativet Mediagruppen karlstad

Sedan 2011 erbjuder kooperativet arbetsrehabilitering och arbetsträning inom media, till personer som står långt från arbetsmarknaden.
Vi lär ut det vi är bra på och på vår arbetsplats har många fått sin första arbetslivserfarenhet inom media. Vi driver en lärande verksamhet, där yrkesvana medarbetare och deltagare löser uppgifter tillsammans. 

Kooperativet Mediagruppen Karlstad erbjuder ett stort och varierat utbud och valmöjligheter av arbetsträningsplatser inom media för personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Det finns stora stora möjligheter att anpassa arbetsuppgifter, tempo, deltagande med handledarstöd utifrån olika behov i arbetsrehabilitering och arbetsträning.

Istället för att fokusera på varandras svagheter, vänder vi på perspektivet för att lyfta fram de olika styrkor vi har hos varandra. Vi ser till din förmåga, kapacitet och styrka och anpassar sysselsättningen utifrån det.

Vi riktar oss till företag, föreningar och organisationer

På Kooperativet Mediagruppen tar vi bara emot möten som har bokats i förväg. Vi tror på att maximera varje interaktion med våra kunder, och en bokad tid säkerställer att vi kan ge dig vår fulla uppmärksamhet. Vi vänder oss främst till företag, föreningar och organisationer.

Ett certifierat arbetsintegrerande socialt företag

Mediagruppen startades år 2011 och är ett Certifierat arbetsintegrerande socialt företag (ASF) som verkar inom området media. Vi är en energisk grupp med stort engagemang för våra kunder. Med hjälp av breda erfarenheter i livets fartvind, skapar vi mediatjänster och produkter som tilltalar både hjärta och huvud.

Arbetsrehabilitering

Deltagarna är med och påverkar sin arbetsrehabilitering och arbetsträning, för att sedan kunna gå vidare till studier eller arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Som deltagare får du hjälp med att bygga upp rutiner i vardagen genom handledning i en kreativ bransch. Du bidrar med 100 procent av din egen förmåga, låt den växa hos oss!

För en schysstare arbetsmarknad

Utöver våra mediatjänster arbetar vi med arbetsrehabilitering med anpassad handledning. Det är det som gör oss unika. Du får alltså ett bonusvärde i att du stödjer en schysstare arbetsmarknad, när du anlitar oss.

Vi har arbetat gentemot kunder som Karlstads kommun, Miljöpartiet Värmland, Baluba, RSMH, Samordningsförbundet Samspelet med flera.

Boka in ett studiebesök hos oss

Tingvallagatan 1D, 652 24 Karlstad

Arbetsträna?

Är du intresserad av att arbetsträna hos oss? Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss, så berättar vi mer.

Schyssta produkter

Deltagarna är med och påverkar sin arbetsrehabilitering och arbetsträning, för att sedan kunna gå vidare till studier eller arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Som deltagare får du hjälp med att bygga upp rutiner i vardagen genom handledning i en kreativ bransch. Du bidrar med 100 procent av din egen förmåga, låt den växa hos oss!

Vi som jobbar här:

Har vi fångat ditt intresse?