Socialt företag

Ett arbetsintegrerande
Kooperativet Mediagruppen är

En certifierad mediabyrå
i Karlstad

Sedan 2011 erbjuder kooperativet arbetsrehabilitering och arbetsträning inom media, till personer som står långt från arbetsmarknaden.
Vi lär ut det vi är bra på och på vår arbetsplats har många fått sin första arbetslivserfarenhet inom media. Vi driver en lärande verksamhet, där yrkesvana medarbetare och deltagare löser uppgifter tillsammans.

Vår metod

Arbetsträning

Kooperativet Mediagruppen Karlstad erbjuder ett stort och varierat utbud och valmöjligheter av arbetsträningsplatser inom media för personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Det finns stora stora möjligheter att anpassa arbetsuppgifter, tempo, deltagande med handledarstöd utifrån olika behov i arbetsrehabilitering och arbetsträning. 

Istället för att fokusera på varandras svagheter, vänder vi på perspektivet för att lyfta fram de olika styrkor vi har hos varandra. Vi ser till din förmåga, kapacitet och styrka och anpassar sysselsättningen utifrån det.

En chans till karriär inom media

  • Filmskapande
  • Fotografering
  • Kommunikation
  • Tryck & grafik

Är du intresserad av att arbetsträna hos oss?

Kontakta Arbetsförmedlingen eller oss, så berättar vi mer.