Text

MedspelarenVår textavdelning tillhandahåller ett flertal tjänster, bland annat erbjuder vi journalistiska skildringar, korrektur och copywriting till både offentliga verksamheter, föreningar och företag.

Tillsammans med kringliggande arbetsuppgifter syftar vi till att lyfta din verksamhet genom en blandning av ärlighet, nya perspektiv och lyhördhet inför just era behov. Vi lär även ut det journalistiska hantverket samt kreativt skrivande genom personlig och skräddarsydd handledning.

Produkter idag utgörs bland annat av Medspelaren, utgiven för Samordningsförbundet Samspelet och ASP Bladet, utgiven för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun. Välkommen att kontakta oss med just dina önskemål genom att höra av dig till vår ordförande.

Robert Halvarsson
E-post: robert.halvarsson@mediagruppen-karlstad.se