Uppdrag för RSMH Unga Vuxna

Mediagruppen Karlstad har i ett uppdrag för RSMH Kalstasola marknadsfört deras verksamhet RSMH Unga Vuxna Karlstad, och gjort bland annat en reklamfilm samt en intervjufilm för dem.

Reklamfilmen är cirka 30 sekunder lång och har framförallt spridits via Facebook där den till dags dato har setts över 1 600 gånger.

Intervjufilmen med deras ungdomsledare Mattias Gullfeldt har under de två dagar den varit online setts över 400 gånger genom Facebook.

Som en del av den tjänst kooperativet har tillfört Riksförbundet för Social och Mental hälsa Kalstasola, har riktad marknadsföring av filmerna ingått mot föreningens målgrupper, liksom utbildning för deras ungdomsledare i sociala medier.

– Det är givande att finnas med i tätare uppdrag med flera delar, idag har Unga Vuxna vuxit till att bli en fin verksamhet med flera nya deltagare och aktiva, säger Robert Halvarsson, ordförande på Mediagruppen Karlstad.

Se Unga Vuxnas Facebooksida här