Uppdrag för RSMH Unga Vuxna

Mediagruppen Karlstad har i ett uppdrag för RSMH Kalstasola marknadsfört deras verksamhet RSMH Unga Vuxna Karlstad, och gjort bland annat en reklamfilm samt en intervjufilm för dem.

Reklamfilmen är cirka 30 sekunder lång och har framförallt spridits via Facebook där den till dags dato har setts över 1 600 gånger.

Intervjufilmen med deras ungdomsledare Mattias Gullfeldt har under de två dagar den varit online setts över 400 gånger genom Facebook.

Som en del av den tjänst kooperativet har tillfört Riksförbundet för Social och Mental hälsa Kalstasola, har riktad marknadsföring av filmerna ingått mot föreningens målgrupper, liksom utbildning för deras ungdomsledare i sociala medier.

– Det är givande att finnas med i tätare uppdrag med flera delar, idag har Unga Vuxna vuxit till att bli en fin verksamhet med flera nya deltagare och aktiva, säger Robert Halvarsson, ordförande på Mediagruppen Karlstad.

Se Unga Vuxnas Facebooksida här

SAMSIP: Ny film om metod för gemensamt stöd

Samordningsförbundet Samspelet och Kooperativet Mediagruppen Karlstad har skapat en film om hur en metod för bättre samordning kan stödja personer som ofta bollas mellan olika myndighet.

Filmen visar hur Samspelet arbetar med Samordnad individuell plan, SAMSIP, för att möta de personer som har stödbehov från flera olika organisationer samtidigt.

Genom att samla exempelvis Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sjukvården för ett gemensamt möte, kan man enklare undvika att bolla personen mellan olika organisationer.

– Vi vet att SAMSIP är ett viktigt verktyg för att kunna ge rätt stöd till personer som har behov av samordning av insatser mellan våra myndigheter. Samspelet blir en viktig arena för metodiken att tidigt starta med SAMSIP, berättar Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef på Samspelet.

Filmen finns tillgänglig för de som arbetar i de olika myndigheterna liksom för alla som har intresse av hur samverkan och samarbete kan göra skillnad för den enskilde.

– När vi blev tillfrågade att göra en film om SAMSIP kände jag direkt, ”det här ska vi göra.” Om SAMSIP kan minska upplevelsen att du som brukare bollas mellan olika parter är det en mycket bra sak, säger Robert Halvarsson, ordförande på Mediagruppen Karlstad.

Filmen kommer att visas den 8 juni kl 08:30, i Migrationcenters lokaler vid Residenset i centrala Karlstad. Då kommer handläggare och chefer från myndigheterna att träffas för kompetensutveckling med SAMSIP som grund.

Filmen finns även att se via YouTube och kommer att visas i flera sammanhang.

Kontaktuppgifter
Meta Fredriksson-Monfelt
054-540 50 44

Robert Halvarsson
070-608 766

För mer information om Samspelet:
http://www.samspelet.se/

För mer information om Mediagruppen Karlstad:
http://mediagruppen-karlstad.se/

hearder-copy3

Bokhandlarn & Artisten

I filmen Bokhandlarn & Artisten tar vi en liten pratstund med Malin Lödén från Akademibokhandlen i Karlstad och med artisten Rikard Wolff som var där och signerade sin bok Rikitikitavi.

Rikitikitavi - En folkhemsberättelse

Reporter: Robert Halvarsson
Foto & Klipp: Stefan Ek
Grafik & Bearbetning: Robert Olsson
Musik: Rikard Wolff