Om Mediagruppen

Vi är en självförvaltad ekonomisk förening och ett socialt arbetskooperativ som arbetar bland annat med helhetslösningar inom medietjänster.

Vår verksamhet består idag av fem olika områden: Text, Tryck, Film, Foto & Grafik. Bland våra produkter hittar man bland annat tidningen ASP Bladet som vi producerar och trycker vi själva.

Men vi gör mycket mer än så, t.ex. hjälper vi till att ta fram och trycker ett flertal trycksaker allt utifrån kundernas egna önskemål eller i samråd med kunderna. Vi är också med och dokumenterar vid föreläsningar eller andra evenemang, där vi fotar eller filmar, klipper, retuscherar och färdigställer materialet sedan till ett lämpligt format. Vi tillhandahåller bla export till optisk media eller digitala format som är lämpliga för webben.

Allt arbete sker hela tiden med hög kvalitet i åtanke och med ett varmt personligt bemötande som är några av de saker vi lägger vikt på. Vi vill att våra kunder skall kunna känna sig trygga och nöjda med att vårt arbete motsvarar deras förväntningar på kvalité och att de själva har gjort rätt val att välja oss som samarbetspartner.

Styrelsen 2015

Vi jobbar på Mediagruppen