SAMSIP: Ny film om metod för gemensamt stöd

Samordningsförbundet Samspelet och Kooperativet Mediagruppen Karlstad har skapat en film om hur en metod för bättre samordning kan stödja personer som ofta bollas mellan olika myndighet.

Filmen visar hur Samspelet arbetar med Samordnad individuell plan, SAMSIP, för att möta de personer som har stödbehov från flera olika organisationer samtidigt.

Genom att samla exempelvis Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sjukvården för ett gemensamt möte, kan man enklare undvika att bolla personen mellan olika organisationer.

– Vi vet att SAMSIP är ett viktigt verktyg för att kunna ge rätt stöd till personer som har behov av samordning av insatser mellan våra myndigheter. Samspelet blir en viktig arena för metodiken att tidigt starta med SAMSIP, berättar Meta Fredriksson-Monfelt, förbundschef på Samspelet.

Filmen finns tillgänglig för de som arbetar i de olika myndigheterna liksom för alla som har intresse av hur samverkan och samarbete kan göra skillnad för den enskilde.

– När vi blev tillfrågade att göra en film om SAMSIP kände jag direkt, ”det här ska vi göra.” Om SAMSIP kan minska upplevelsen att du som brukare bollas mellan olika parter är det en mycket bra sak, säger Robert Halvarsson, ordförande på Mediagruppen Karlstad.

Filmen kommer att visas den 8 juni kl 08:30, i Migrationcenters lokaler vid Residenset i centrala Karlstad. Då kommer handläggare och chefer från myndigheterna att träffas för kompetensutveckling med SAMSIP som grund.

Filmen finns även att se via YouTube och kommer att visas i flera sammanhang.

Kontaktuppgifter
Meta Fredriksson-Monfelt
054-540 50 44

Robert Halvarsson
070-608 766

För mer information om Samspelet:
http://www.samspelet.se/

För mer information om Mediagruppen Karlstad:
http://mediagruppen-karlstad.se/

hearder-copy3

Värmlandsgården valde Mediagruppen Karlstad

Mediagruppen Karlstad är ansvariga bakom design av HBV-hemmet Värmlandsgårdens webbsida, som går att se här.

Screenshot-Värmlandsgården-160419

Framsidan som möter besökaren är enkel och ren, och helt responsiv (utseendet anpassas för besökarens val av plattform, mobil, surfplatta eller traditionell dator).

I uppdraget har kooperativet tagit fram webbdesign och text utifrån beställares anvisningar, fotograferat verksamheten, samt varit ansvariga för transport av befintlig mejlstruktur från tidigare webbhotell till vår huvudleverantör av hotell- samt mejlfunktioner.

Vi har även vektoriserat företagets logotyp, för att de ska kunna använda den i all sin utåtriktade kommunikation – däribland på hemsidan.

Vår webbdesigner Ulf Puhls förklarar hemsidans design och utseende:

”Jag tog fram en luftig och ett sammanhängande utseende för att besökaren ska mötas av en trevlig presentation av Värmlandsgården HBV-hem.”

Välkommen till oss med dina hemsidebehov, du också!